BLOG # 16: 7 actuele pijnpunten van vrouwen binnen het primair onderwijs

Vorige maand ben ik gestart met het interviewen van vrouwen die werkzaam zijn in het primair onderwijs, zowel schoolleiders, leerkrachten als intern begeleiders. Aanleiding is de grote druk die op het onderwijs ligt en daarmee alle uitdagingen die er zijn voor leerkrachten. Opvallend is dat er een aantal punten hetzelfde gevoeld en ervaren worden. Ik heb ze op een rijtje gezet voor. 

Wellicht herken jij je als leerkracht hierin helemaal, of gedeeltelijk. Echter, één ding is duidelijk: Ze zijn van grote invloed op de sfeer op school en dragen niet bepaald bij aan het verlichten van de druk die zo gevoeld wordt, laat staan aan het persoonlijk functioneren van leerkrachten. Lees daarom snel verder, want ik heb speciaal voor jou iets ontwikkeld. Het is geheel gratis en zal je zeker verder helpen om deze druk het hoofd te bieden. 

7 actuele pijnpunten van vrouwen binnen het primair onderwijs

# 1               Te weinig oog voor individuele behoefte

De meeste schoolleiders in het primair onderwijs sturen vooral op doelstellingen, afspraken en procedures, terwijl er in de teams ook veel behoefte bestaat aan synergie en ruimte voor eigen inbreng. Dit bereik je niet alleen met spreadsheetmanagement, maar door in gesprek te gaan met je teamleden en ze op die manier ruimte te geven voor meer persoonlijke ontwikkeling.

# 2              Collegialiteit laat te wensen over

Echte collega’s helpen elkaar, zijn bereid met elkaar met elkaar mee te denken en kennis te delen bij bepaalde knelpunten. Alleen blijkt dat bij de meeste leerkrachten niet het geval te zijn. Wanneer het erop aankomt, laten ze anderen niet in hun keuken kijken, maar zien ze hun collega’s meer als pottenkijkers.

     # 3               Animo voor nieuwe werkvormen is klein

Wanneer een leerkracht een bepaalde methode, of een nieuw initiatief voorstelt, reageren de collega’s vaak negatief, onder het mom van ‘Daar heb ik geen tijd voor’. Met deze houding ontnemen ze elkaar het enthousiasme om iets nieuws uit te proberen, maar ook de leerlingen om leuke nieuwe dingen te kunnen leren.

     # 4               Geen open communicatie

Zolang teamleden elkaar niet rechtstreeks aanspreken, maar indirect, of zelfs helemaal niet  met elkaar spreken, ligt de weg open voor een sfeer van roddel en achterklap in de school.’ In je gezicht doen ze aardig maar achter je rug om praten ze over je’. Dit maakt sfeer heel onveilig. Openheid biedt duidelijkheid en zorgt daardoor voor een veilige werkomgeving.   

# 5                Angst gestuurd functioneren

Veel leerkrachten zijn geïntimideerd door de mondigheid en het soms respectloze gedrag van de leerlingen en hun ouders. Ze weten niet goed hoe daarmee om te gaan, maar houden zich stoer. Ze durven hun leidinggevende of directe collega’s niet om hulp te vragen en verbloemen hun verlies aan zelfvertrouwen. Na verloop van tijd melden ze zich steeds vaker ziek, of raken burned out.

# 6                   Rol IB-er onderschat

De ondersteunende rol van de Intern Begeleiders is belangrijk voor de school. Naast de coördinatie van het LVS (Leerling Volg Systeem), de begeleiding van leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen, is het ook haar taak om de leerkrachten te coachen. Een klassenbezoek geeft meer inzicht in het functioneren voor de klas, en kan reden zijn voor extra coaching of begeleiding van de leerkracht. Alleen wordt zo’n bezoekje vaak met argwaan bekeken, terwijl dit juist bloot legt waar de leerkracht meer ondersteuning bij moet krijgen.

# 7                    Gesloten cultuur

De kwaliteit van ons primair onderwijs stelt hoge eisen aan de leerkrachten. Daarom is het ontzettend belangrijk dat leerkrachten niet alleen worden bijgeschoold op het gebied van kennis en vaardigheden, maar ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Vaak wordt dit intern ‘opgelost’ en bestaat er een weerstand tegen het inhuren van een externe partij.               

Samengevat: 7 actuele pijnpunten van vrouwen binnen het primair onderwijs

# 1        te weinig oog voor individuele behoefte

# 2        collegialiteit laat te wensen over

# 3        animo voor nieuwe werkvormen is klein

# 4        geen open communicatie

# 5        angst gestuurd functioneren

# 6        rol IB-er onderschat

# 7        gesloten cultuur

 

Nu is mijn vraag aan jou is: Wat herken je en wat ga je de komende 90 dagen inzetten om je talent te ontdekken? Of heb je misschien nog aanvullingen, die ik niet genoemd heb? Laat het me weten en laat je reactie hieronder achter.

Ik waardeer het enorm als je deze blog zou willen delen met jouw relaties op Linkedin, zodat meer leerkrachten geholpen kunnen worden.

VOEG me gerust toe aan je netwerk op LinkedIn 🙂 Hopelijk zien we elkaar snel!

‘In contact zijn en verbinden is de sleutel tot harmonie’

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *